For å bli jungiansk psykoanalytiker har jeg gått på ISAP (The International School of Analytical Psychology) i Zürich som tilbyr en fulltids, post-graduate psykoanalytisk utdannelse på minimum 4 år. Opptak til utdanningen krever en akademisk grad, embetseksamen eller mastergrad, eventuelt tilsvarende utdannelse. Kandidater som utdannes gjennomgår interjvuer og man blir fulgt gjennom hele studietiden av egen valgkomité. Man blir vurdert i forhold til evnen til kritisk selvrefleksjon, motivasjon og personlig egnethet i forhold til yrket som terapeut. Spørsmålet blir om man har de menneskelige, intellektuelle og psykologiske forutsetninger som er nødvendige for å en forsvarlig gjennomføring av en analytisk praksis i fremtiden. Foruten casereport-skriving er det utallige eksamener, lengre skrivearbeid og et hovedarbeid som må forsvares. Det inngår et minimum av 300 timer med egen analyse, 200 supervisjonstimer både individuelt og i gruppesammenheng, og et minimum av 300 timer analyse med klienter som er med i et veiledningsmessig terapiforløp.  For ytterligere informasjon se: www.isapzurich.com og www.cg-jung.no.

Diploma oppgaven er omfattende: «The Diploma has been rated by UNESCO accredited educational evaluation services as equivalent to a PhD in psychology. It is the only degree that is recognized by the International Association for Analytical Psychology as granting the title of Jungian Analyst.»

Jeg har veiledet 4 kunstterapeuter fra Bergen som tar sin utdannelse i Danmark på 4 års-trinn ved Institut for Kunstterapi, www.kunstterapi.dk. Hovedaktiviteten på Instituttet er kunstterapi. Det er en 4-årig utdannelse hvor man lærer seg å ta i bruk kreative uttrykksformer innenfor behandling, pedagogikk og selvutvikling. Utdannelsen er offentlig godkjent for å bli psykoterapeut i Danmark. Disse studentene har hatt klienter i Bergen (barn, unge og voksne). Jeg har hatt ansvaret for den terapeutiske prosessen i tilsammen 100 timer.

Foruten sorgutdanningen, har jeg tatt videreutdannelse i kronisk traumatisering og strukturell dissosiasjon av personligheten på Senter for Krisepsykologi. Kursene er med Ellert Nijenhuis i behandling av personer som har vært utsatt for kronisk traumatisering, dvs. har hatt en oppvekst med omfattende opplevelser av vold, seksuelle overgrep og andre former for grov omsorgssvikt. Han er en av de fremste i verden på dette feltet med 30 års klinisk erfaring, samt gjort omfattende forskning på denne form for traumatisering. Jeg har også tatt introduksjonskurs i kronisk traumatisering som går over 5 dager i regi av Senter for Krisepsykologi. Det handler om forståelse, kartlegging og behandling av kronisk traumatisering. Det gjelder først og fremst voksne, men det blir også sett fra et barneperspektiv, hvor man ser på hvordan traumatisering gir seg uttrykk hos barn.  Jeg har videreutdannelse i traumebehandlingsmetoden EMDR. Jeg har trinn 1 og 2, samt for barn og ungdom. EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.  EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden. Se emdrnorge.no

Jeg har kontakt med mine mer erfarne læreranalytikere i Sveits. Dette for å videreutvikle en god terapeutisk kompetanse og være åpen for å se prosessene på en ny måte.  

For nærmere titt på min CV, se Linkedin.