Sandplayterapi er blitt kåret til den fjerde mest kule formen for terapi det amerikanske psykologitidskriftet Psychology Today. Og det stemmer, for det er både lekent og kreativt på samme tid. 

Liten og stor kan ha et behov for å fortelle noen utenfor familien om sine tanker, følelser, opplevelser og erfaringer. Sandplayterapi er for barn, unge og voksne. For barn kan sandplayterapi støtte deres naturlige psykologiske utvikling. Barn opplever sandplay som spennende og de er ofte nysgjerrige. For dem er det naturlig å starte en samtale gjennom lek. For voksne handler det om å finne tilbake til seg selv; til sin egen kreativitet og personlig utvikling. 

Sandplayterapi er en kreativ prosess hvor man tar i bruk figurer og sand for å skape små tredimensjonale historier som spontant dukker opp i sinnet. Gjennom en slik øvelse kan man få tilgang til egne ressurser og en dypere forståelse av seg selv. Det er en kreativ psykologisk prosess hvor man bruker sine hender. 

Opprinnelig var den ment for barn, men har også blitt en verdifull terapeutisk tilnærming for voksne. Vi har alle vært barn og sandplay er med på å åpne denne verdenen igjen. Det  å få være leken, spontan og kreativ kan skape en prosess mot psykisk vekst. 

Sandplayterapi er med på å skape et trygt rom for kreative prosesser. Dette for å løse opp i de problemene som vi sliter med. Det er samtidig jordnært. Vi alle har hatt sand mellom hendene og lekt spontant i sandkassen, på marken eller på stranden. Gjennom leken kan det være lettere å dele sine tanker og følelser om hva som er viktig for oss. For barn er dette veldig viktig. Barn tenker jo annerledes enn oss voksne og er ikke alltid klare for å sette seg ned med mål for øye å skulle dele alle sine tanker, følelser og opplevelser spontant der og da. De trenger ofte andre rammer for å kunne bli trygge og fortrolige.  Sandplay kan hjelpe dem til å tørre å åpne opp. 

Kreativitet handler mye om å gi slipp på gamle psykiske strukturer og åpne opp for nye måter å fortolke og møte verden på. Det gjelder å bli friere i forhold til traumer, vonde hendelser eller andre negative blokkeringer i psyken. Målet med sandplayterapi er å skape en personlig vekst. Den gir en mulighet til å gå inn i erfaringer som ofte er pre-verbale eller ikke-verbale opplevelser som er forankret i kroppen, og som er for lenge siden glemt eller gjemt i vårt barnesinn. Gjennom sandplay kan vi finne hjem til oss selv, få en mulighet til leve et liv i tråd med hvem vi er og utvikle oss videre i en kreativ dialog mellom det bevisste og ubevisste. 

Relasjonen til terapeuten er viktig, men jeg har i sandplay en mer tilbaketrukket rolle. Min oppgave er å skape trygge og frie rammer for spontan utfoldelse gjennom intuitiv kreativt arbeid. Mot slutten av prosessen går vi gjennom det som er skapt og analyserer prosessen nærmere. Det verbale vil være tilstede, men ikke i samme grad som i samtaleterapi. Personen som gjør sandplay kan si noe, dersom man ønsker det, men det er ikke påtrengende eller nødvendig.

Nevrobiologisk forskning viser til at emosjonelle minner og opplevelser er lagret i det limbiske systemet og den høyre delen av hjernen som har med ikke-verbal, sanseerfaringer som imaginære bilder, farger, intuisjon, følelser, fantasi, spontanitet, musikk, kunstopplevelser, kroppslig sansning og emosjoner. Ikke-verbal terapi som sandplay er en effektiv måte å få tilgang til disse "ubevisste" følelsene og emosjonelle erfaringene. Det handler om å bringe dem fram i bevisstheten, for å analysere og bearbeide dem.

Sandplayterapi er en del av den jungianske psykologien. Den ble utviklet av den sveitsiske psykoterapeuten Dora Kalff. Hun gikk i trening hos den britiske barnelegen og psykoterapeuten M. Lowenfeld. Lowenfeld etablerte den første barnepsykoterapeutiske klinikk, Institute of Child Psychology i Storbritannia og var en pioner i forståelsen av lekens betydning i helingen hos barn. Etter å ha opplevd 1. verdenskrig, undret Lowenfeld på hvordan noen av barna klarte å overleve og blomstre til tross for deres traumatiske erfaringer. Hennes viktige bidrag kommer fra hennes anerkjennelse av at lek er en essensiell aktivitet i barnas utvikling. Hun viste til at det å bare å ta i bruk språket er et utilfredsstillende medium for barn for å uttrykke deres dypere emosjonelle og følelsesmessige erfaringer. Hun utviklet derfor en metode som heter The Lowenfeld World Technique, hvor man har kasser fyllt med sand og en samling av miniatyrleker som representerer alle aspekter ved deres daglige liv. Dette for å gi barna en mulighet til å portrettere sin indre verden i sandkassen. Dora Kallf videreutviklet dette innen jungiansk psykologi og kalte det Sandplay Therapy. Denne terapiformen er da en jungiansk tilnærming for å arbeide med barn, og ikke minst voksne.  

Sandplayterapi er videreutviklet med forskning innenfor psykologi og terapi. Sandplay er anerkjent over hele verden. Bare i Japan finnes det over 4000 sandplay terapeuter. Det er også en populær terapi form for barn og voksne i USA, Australia, og flere land i Europa.

Sandplay-terapi er dessverre ikke mulig å tilby for øyeblikket. Jeg trenger mer egnede lokaler. 

ANBEFALTE LENKER: 

  • http://www.sandplay.org.
  • https://www.psychologytoday.com/blog/in-therapy/201003/the-ten-coolest-therapy-interventions-honorable-mentions-wrap
  • http://www.psychologytoday.com/blog/in-therapy/201002/cool-intervention-4-sandplay
  • http://www.sandplay.org/about_sandplay.htm
  • http://www.junginla.org/education/what_is_sandplay
  • http://www.sandplay.ca/English/030~Sandplay_Therapy/
  • http://www.youtube.com/watch?v=bt0gF7hAqxw
  • http://www.youtube.com/watch?v=eezpOkViayA
  • http://www.lowenfeld.org