Jungiansk psykoterapi er en terapiform der samtalen står i fokus. Foruten samtalen kan drømmeanalyse hjelpe oss på vei til å forstå oss selv bedre. Gjennom arbeid med våre drømmer kan vi komme i kontakt med følelser, emosjoner og tanker som ofte ikke når frem til vårt våkne jeg, men som i høy grad er med å påvirke og styre våre liv.

Hvem har ikke hatt repeterende drømmer som man undrer seg over? Det kan for eksempel være et tilbakevendende mareritt eller ulike tema som til stadighet kommer tilbake. Drømmenes materiale bygger på symbolikk som er hentet fra både det personlige og det kollektive ubevisste. Målet er å tolke dette ut i fra deg som person og din hverdag. En serie med drømmer kan vise til våre dypere personlige problemer og tema som vi sliter med. Det innebærer at du mellom terapimøtene noterer dine drømmer og de følelser, tanker, assosiasjoner, fantasier og emosjoner som er knyttet til dem - og deretter prøve å sette dem i en kontekst i forhold til eget liv og hverdag. 

For Carl Gustav Jung har drømmebildene en aktiv og positiv funksjon. De danner en bro mellom vår bevissthet og våre instinkter. Jung så drømmer og myter som psyken sitt primære språk. Symbolene i drømmene og mytene var for ham den uttrykksform som formidler best hva som skjer i vårt indre. Det å arbeide med symbolene i drømmene har således stor betydning for å få etablere større selvinnsikt og for å få støtte i din egen selvutvikling. Det handler også om å få en dypere forståelse av din hverdag, den tiden vi lever i, og hva som påvirker oss fra vårt indre og fra våre omgivelser.